Agett
Tjänster

Tjänster

"För ett bra slutresultat krävs ett bra samarbete mellan beställare & entreprenör"

Vi tänker så här 


Vi jobbar uteslutande med egen personal för att kunna ge er ett professionellt  bemötande och ett resultat med hög kvalité och service. Det ger dig som kund trygghet i att vi levererar det vi lovar.

 Vi arbetar främst i 

Vi lämnar alltid digitala

läggningsprotokoll & egenkontroller

Vi lägger bland annat


Vi är gärna med i tidigt skede


Vi har genomgång


Vi har dialog


Vi avjämnar


Vi har dialog


Vi säkerställer


Vi lämnad digitala egenkontroller

Kommersiellagolv

Badrum

Industrigolv

Designgolv

Ljudgolv

EPS-Cement

Flytbetong

Dammbindning

Epoxigolv