Agett
KMA

Kvalite - Miljö - Arbetsmiljö

Affärsiden för vårt företag bygger på att vi:


» Vi erbjuder dom flesta typer av golvavjämningar, designgolv, industrigolv, flytbetong samt                                               lättfyllnadsuppbyggnader med 450 Light, Ebetong, EPS-Cement och Skumbetong samt dianovaslipningar.

» Vi kan även erbjuda helheten med epoxigolv, parkett och matta genom våra samarbetspartner.

» Utbildade montörer

» Vi är certifierad entreprenör av Weber/Saint-Gobain Sweden AB (CWG & CWG-K)

  


                - Kvalitetspolicy


Vi skall uppfylla kundens krav, behov och förväntningar 


Detta ska vi uppnå genom att:

• Bygga långsiktiga och varaktiga relationer med våra kunder, uppträda med god etik och moral samt affärsmässigt
• Utföra våra uppdrag i rätt tid, till bra pris och till kundens belåtenhet
• Varje medarbetare ska ha rätt kompetens, har ett stort engagemang för sin uppgift och tar ansvar för sin uppgift

• Vi lämnar digitala egenkontroller samt läggningsprottokoll efter varjer läggning

• Utvärdera våra arbetsprocessers och jobba mot ständiga förbättringar
• Uppfylla lagkrav och branschregler som berör vår verksamhet                - Miljöpolicy


Vi skall uppfattas som ett miljöriktigt företag genom ett aktivt miljöarbete


Detta ska vi uppnå genom att:

• Minimera våra betydande miljöaspekter och arbeta mot ständiga miljöförbättringar
• Följa lagkrav och föreskrifter för miljön som berör vår verksamhet
• Skapa förutsättningar för miljöriktigt genomförande av våra uppdrag
• Samverka med våra leverantörer för mer miljöanpassade produkter
• Samverka med branschorganisationerna om normer och metoder för att minska miljöbelastningen
• Utbilda vår personal i verksamhetsrelaterad miljökunskap så att de därigenom stimuleras till aktiva miljöinsatser
                - Arbetsmiljöpolicy


Vi skall vara en attraktiv arbetsgivare genom att skapa hög motivation och trygghet

samt verka för att förebygga skador och ohälsa i arbetet


Detta ska vi uppnå genom att:

• Bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt tillämpliga krav
• Identifiera, bedöma och förebygga arbetsmiljörisker i varje verksamhetsdel
• Varje medarbetare som tilldelas en arbetsmiljöuppgift ges tillräckliga kunskaper
• Arbetsmiljöfrågorna integreras som en naturlig del i vår verksamhet
• Bedriva hälso- och friskvårdsarbete samt rehabiliteringsarbete
• Ha en alkohol- och drogfri arbetsmiljö i vår verksamhet

unsplash