Agett
VÅRA TJÄNSTER

Våra tjänster 

för både renovering & nyproduktion

Vi arbetar

Med egen personal

Vi utför

Med digitala egenkontroller

Främst i regionen

Uppsala

Eskilstuna Stockholm Västerås

Nyköping

Kommersiellagolv

Industrigolv

450light/EPS/Ebetong

Ljudgolv

Bostäder

QLOSS behandling

Skumbetong

Pumptjänst

Sjukhus/Skolor

Flytbetong

Designgolv

Dianova-Slipningar

Vi kan även ta med helheten genom våra samarbetspartner

Epoxigolv

Golvbeläggning