Agett
VÅRA TJÄNSTER


VÅRA TJÄNSTER 

För både nybyggnation och renovering

Vi arbetar

 Med egen personal 

Vi utför

 Digitala egenkontroller 

 Främst i regionen 

Uppsala

Eskilstuna Stockholm Västerås

Nyköping

Kommersiellagolv

Skumbetong

Designgolv

Bostäder

Flytbetong

Ljudgolv

Sjukhus/Skolor

Qloss behandling

Pumptjänst

Industrigolv

450Light/EPS/Ebetong

HTC-Slipning

Vi kan även ta med helheten genom våra samarbetspartner

Epoxigolv

Genom våra samarbetspartner

Golvbeläggning

Genom våra samarbetspartner

Plattsättning

Genom våra samarbetspartner